Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Фондация РЕЦ – България

Фондация “Регионален екологичен център – България” е организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза и дейността й изцяло се основава на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Създадена е през 2004 година от дългогодишния екип на местния офис на РЕЦ за ЦИЕ в Унгария.

Фондацията е самостоятелно българско юридическо лице и не е част от международната мрежа на РЕЦ за ЦИЕ.

Мисията на фондация “РЕЦ – България” е да работи активно за подобряване на състоянието на околната среда, да съдейства за идентифициране на екологичните проблеми и да създава платформа за тяхното решаване чрез насърчаване на сътрудничеството между институциите и неправителствения сектор в страната и региона на Балканите.

Основните цели на организацията са:


Дейността на Регионалния екологичен център – България, се финансира от различни частни, държавни и международни финансови институции чрез изпълнението на конкретни проекти и целеви дарения.

Екипът на организацията е издигнал партньорството в основополагащ принцип. Открит е за подпомагане и съвместна работа по въпросите на околната среда и устойчивото развитие, както с държавните и частните институции, така и с други неправителствени организации, академичните среди, медиите и гражданите в страната и Балканския регион.

Дейности:Експертен опит в следните областиУчастие в изпълнението на проекти за:

 

.